Εκλογή Αντιπροέδρου ΕΣΠΕΝ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΠΕΝ

Τροπολογία για τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής: Σε αδιέξοδο οδηγείται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ένταξη του ΕΣΠΕΝ στον ευρωπαϊκό σύνδεσμο EER - European Energy Retailers

Ανάληψη καθηκόντων Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή