Ανάληψη καθηκόντων Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή