Η διάτμηση της αγοράς ενέργειας στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής - Ζητούμενο η βιωσιμότητα των προμηθευτών

Εφαρμογή μέτρων κρατικής επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας Απριλίου

Εφαρμογή Απόφασης ΡΑΕ 967/2021

Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών – Πίστωση κονδυλίων κρατικών επιδοτήσεων

Απόλυτη ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Φορολογική μεταχείριση από σκοπιάς ΦΠΑ των κονδυλίων της επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών χαμηλής τάσης

Ανάγκη τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ

Απόδοση πίστωσης στους προμηθευτές για την κρατική επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας Δεκεμβρίου