Αποκλίσεις μετρούμενων ποσοτήτων στα Σημεία Εισόδου και στα Σημεία Παράδοσης του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου

Διαδικασία Τελικής Κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου στα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)

Eπιδότηση μη οικιακών καταναλωτών με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, αρτοποιεία, και παροχές αγροτικής χρήσης

Καταλογιζόμενη ενέργεια πελατών net-metering: Αποκατάσταση σφάλματος Εγχειριδίου

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ

Έκτακτη φορολόγηση εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Πίστωση κονδυλίων κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας (smart meters)