Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Φορολογική μεταχείριση από σκοπιάς ΦΠΑ των κονδυλίων της επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών χαμηλής τάσης

17 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Ανάγκη τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ

10 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Απόδοση πίστωσης στους προμηθευτές για την κρατική επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας Δεκεμβρίου

13 Δεκεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Επιστροφή έκτακτης χρέωσης εκπροσώπων φορτίου υπέρ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

22 Νοεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

16 Νοεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Tυποποίηση «Εντύπου Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «Λογαριασμού Κατανάλωσης»

3 Νοεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή αναγγελθείσας κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

27 Σεπτεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

17 Σεπτεμβρίου 2021