Νέα

Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Σχέδιο μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών αγοράς (Market Reform Plan)

26 Ιουλίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Mεθοδολογία υπολογισμού εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

16 Ιουλίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΑΔΜΗΕ

Υποθέσεις και δεδομένα της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031 του ΑΔΜΗΕ

12 Ιουλίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

11 Ιουνίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Tροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ

4 Ιουνίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Τροποποίηση Άρθ. 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (πλαίσιο αλλαγής προμηθευτή)

28 Μαΐου 2021
Διαβούλευση Υ.Π.ΕΝ.

Συμμετοχή στη διαβούλευση του Υ.Π.ΕΝ. επί θεμάτων του θεσμικού πλαισίου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

5 Μαΐου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Μεταχείριση του ΦΠΑ χρεώσεων των ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ

28 Απριλίου 2021