Νέα

Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

11 Ιουνίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Tροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ

4 Ιουνίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Τροποποίηση Άρθ. 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (πλαίσιο αλλαγής προμηθευτή)

28 Μαΐου 2021
Διαβούλευση Υ.Π.ΕΝ.

Συμμετοχή στη διαβούλευση του Υ.Π.ΕΝ. επί θεμάτων του θεσμικού πλαισίου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

5 Μαΐου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Μεταχείριση του ΦΠΑ χρεώσεων των ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ

28 Απριλίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της διαδικασίας κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου του Αρθ. 11

21 Απριλίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Διαδικασία πίστωσης του ειδικού τέλους ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών

15 Απριλίου 2021
Power & Gas Supply Forum

Συμμετοχή EΣΠΕΝ στο Συνέδριο Power & Gas Supply Forum στις 31 Μαρτίου 2021

29 Μαρτίου 2021